Σάββατο, 11 Ιουλίου 2020
Αρχική
Σύλλογος
Oμοσπονδία-Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.
Ινστιτούτο Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης (Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.)
Υπηρεσιακά Συμβούλια ΚΥΣΕΕΠ / ΠΥΣΕΕΠ. Ενημερώσεις - Ανακοινώσεις Αιρετών
Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. Θέματα Αναπληρωτών
Συλλόγοι ΕΕΠ ΣΜΕΑΕ/ΚΕΔΔΥ Φορείς - Ειδική Αγωγή - Αναπηρία
Εκπαιδευτικό και Ενημερωτικό Υλικό - Λογισμικό - Οδηγοί
Προσλήψεις εκπαιδευτικών-Διορισμοί-Tοποθετήσεις
Μεταθέσεις-Αποσπάσεις
Νομοθεσία
Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου
Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου
Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις
Νόμοι
Δικαστικές αποφάσεις
Αποφάσεις Πρωθυπουργού
Προεδρικά Διατάγματα
Υπουργικές Αποφάσεις
Εγκύκλιοι
Νόμοι Υπουργικές Απόφασεις Εγκύκλιοι Τροπολογίες Νομολογίες & Γνωμοδοτήσεις για την Ειδική Αγωγή ΕΕΠ κλπ
Τροπολογίες-Ερωτήσεις-Επερωτήσεις-Τοποθετήσεις- Απαντήσεις
Αποφάσεις Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης
Αλλες Αποφάσεις
Σχέδια Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων
Μεταπτυχιακά Επιμορφώσεις Σεμινάρια Υποτροφίες Βιβλία Περιοδικά Άρθρα
Θέσεις Εργασίας - Προκηρύξεις - Προσκλήσεις
Διάφορα Θέματα
Συνέδρια-Ημερίδες- Εκδηλώσεις
Χρήσιμα
Σύνδεσμοι - Links
Φωτογραφίες
Γράφουν για εμάς
Επικοινωνία
 
Αναζήτηση
Αγγλο-Ελληνικό ΛεξικόOnline από: 20/11/2007
Επισκέπτες: 1602554590
Online: 463
Ο ΝΟΜΟΣ 4387/2016 ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016

Ο ΝΟΜΟΣ 4387/2016 ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Νόμος του Κράτους έγινε ο Νόμος 4387/2016 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με ΦΕΚ A 85/2016, 12/5/2016 με τίτλο ''Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.

Ο νόμος εκτείνεται σε 122 άρθρα. Τα κυριότερα είναι: 

Άρθρο 1 Θεμελιώδεις αρχές του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας

Άρθρο 2 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

Άρθρο 3 Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας

Άρθρο 4 Υπαγωγή στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης των υπαλλήλων – λειτουργών του Δημοσίου, καθώς και των στρατιωτικών

Άρθρο 5 Ενιαίοι κανόνες ασφάλισης παροχών υπαλλήλων Δημοσίου

Άρθρο 6 Ειδικές − Μεταβατικές συνταξιοδοτικές διατάξεις του Δημοσίου

Άρθρο 7 Εθνική Σύνταξη

Άρθρο 8 Ανταποδοτική σύνταξη

Άρθρο 9 Προσωρινή σύνταξη

Άρθρο 10 Οικογενειακή παροχή − προσαύξηση σύνταξης

Άρθρο 11 Σύνταξη αναπηρίας

Άρθρο 12 Σύνταξη λόγω θανάτου

Άρθρο 13 Ανώτατο όριο καταβολής σύνταξης

Άρθρο 14 Αναπροσαρμογή συντάξεων−προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων

Άρθρο 15 Χρόνος ασφάλισης

Άρθρο 16 Δικαιώματα αντισυμβαλλομένου συμφώνου συμβίωσης

Άρθρο 17 Παράλληλη ασφάλιση

Άρθρο 18 Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης

Άρθρο 19 Διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης

Άρθρο 20 Απασχόληση συνταξιούχων

Άρθρο 21 Αναλογική Εφαρμογή διατάξεων − Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 22 Τροποποίηση διατάξεων του Π.δ. 169/2007

Άρθρο 23 Ρυθμίσεις διαφόρων συνταξιοδοτικών θεμάτων

Άρθρο 24 Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικών θεμάτων υπαλλήλων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας

Περιφέρειας Ιονίων – Ο.Δ.Α.Ζ.

Άρθρο 25 Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικών θεμάτων υπαλλήλων του Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ)

Άρθρο 26 Έκταση Εφαρμογής

Άρθρο 27 Εφαρμογή κοινών κανόνων ασφαλισμένων στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα

Άρθρο 28 Ανταποδοτική σύνταξη

Άρθρο 29 Προσωρινή σύνταξη

Άρθρο 30 Προσαύξηση σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές

Άρθρο 31 Ασφαλιστικές παροχές λόγω εργατικού ατυχήματος ή ατυχήματος εκτός εργασίας

Άρθρο 32 Παροχές ασθένειας σε χρήμα

Άρθρο 33 Αναπροσαρμογή συντάξεων−προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων

Άρθρο 34 Χρόνος ασφάλισης

Άρθρο 35 Εφάπαξ παροχή

Άρθρο 36 Παράλληλη ασφάλιση

Άρθρο 37 Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης

Άρθρο 38 Εισφορές Μισθωτών και Εργοδοτών

Άρθρο 39 Εισφορές αυτοπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών

Άρθρο 40 Εισφορές ασφαλισμένων στον ΟΓΑ

Άρθρο 41 Ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης

Άρθρο 42 Ειδικό παράβολο ασφαλιστικής κάλυψης αγρεργατών

Άρθρο 43Προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

Άρθρο 44 Εισφορές υγειονομικής περίθαλψης συνταξιούχων

Άρθρο 45 Κοινό μητρώο εισφορών και φόρου εισοδήματος

Άρθρο 46 Αντικειμενικό σύστημα τεκμαρτού υπολογισμού εισφορών

Άρθρο 47 Μετοχικά Ταμεία

Άρθρο 48 Διατάξεις Μ.Τ.Π.Υ.

Άρθρο 49 Πρόσθετοι πόροι Ασφαλιστικού Συστήματος

Άρθρο 50

Άρθρο 51 Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης – Σύσταση – Σκοπός

Άρθρο 52 Οργανισμός του Ε.Φ.Κ.Α.  

Άρθρο 53 Ένταξη φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών στον Ε.Φ.Κ.Α.

Άρθρο 54 Κ.Ε.Α.Ο.

Άρθρο 55 Ασφαλιστέα πρόσωπα

Άρθρο 56 Πόροι

Άρθρο 57 Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α.

Άρθρο 58 Συμβουλευτικές Επιτροπές

Άρθρο 59 Αρμοδιότητες Διοικητή

Άρθρο 60 Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 91 Προνοιακά Επιδόματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης ηλικιωμένων και υπερηλίκων

Άρθρο 92 Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ)

Άρθρο 93 Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερήλικων

Άρθρο 94 Ειδικές διατάξεις για θέματα παροχών

Άρθρο 95 Παραγραφή αξιώσεων Ε.Φ.Κ.Α. − Αναλογική Εφαρμογή διατάξεων− Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 96Παροχές Ε.Τ.Ε.Α. – Αναπροσαρμογή καταβαλλόμενων συντάξεων

Άρθρο 97 Εισφορές επικουρικής ασφάλισης

Άρθρο 102 Εισφορά υπέρ συλλογικών οργάνων συνταξιούχων

Άρθρο 103 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών

Άρθρο 104 Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθεισών εισφορών

Άρθρο 109 Διαγραφή οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

Άρθρο 111 Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ)

Άρθρο 112 Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος

 

Κατεβάστε εδώ τον Νόμο

Δημοσιεύτηκε στο www.seepeaa.gr

και Σεεπεαα www.seepeaa.gr στο Facebook

Αλλες επιλογές

NOMOΣ 3463/2006 ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ)

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΟΜΟΣ 3454/2006 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ)

ΝΟΜΟΣ 3421/2005 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ 3408/2005 ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

NOMOΣ 3404/2005 ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΣΠΟΥΔΕΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ)

ΝΟΜΟΣ 3391/2005 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛAΔΑΣ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ)

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ 3328/2005 ΔΟΑΤΑΠ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΤΙΜΩΡIΑ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ)

ΝΟΜΟΣ 3304/2005 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΦΥΛΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Η ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ 3282/2004 MΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

ΝΟΜΟΣ 3260/2004 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΝΟΜΟΣ 3255/2004 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ)

ΝΟΜΟΣ 3234/2004 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ 3232/2004 ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ)

ΝΟΜΟΣ 3213/2003 ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΝΟΜΟΣ 3205/2003 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ 3194/2003 ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΚΔΑΥ ΥΣΕΕΠ ΠΥΣΕΕΠ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΙΔΡΥΣΗ ΣΜΕΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 3149/2003 ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ( Ε.Β.Π.)

ΝΟΜΟΣ 3027/2002 ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ( Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ)

ΝΟΜΟΣ 2986/2002 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ 2817/2000 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΝΟΜΟΣ 2525/1997 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕIΟ)

ΝΟΜΟΣ 2517/1997 ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ( ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.)

ΝΟΜΟΣ 1566/1985 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΝΟΜΟΣ 1264/1982 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝπίσω

 
ΣΕΕΠΕΑΑ WWW.SEEPEAA.GR ΣΤΟ FACEBOOK
περισσότερα
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚόΣ ΣΤΑΘΜόΣ ΝέΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
περισσότερα
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
περισσότερα
Δ.I.E.K ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
περισσότερα
ΝΟΜΟΣ 4327/2015 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ,ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
περισσότερα
ΕΟΠΠΥ ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
περισσότερα
ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
περισσότερα
ΑΥΤΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑSPERGER ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-LINKS | ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
περισσότερα
ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
περισσότερα
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙΡΟΥ 25 ΗΜΕΡΩΝ
περισσότερα
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-SPECIAL EDUCATION ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-LINKS
περισσότερα
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
περισσότερα
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
περισσότερα
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΜΕΑΕ) ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-LINKS
περισσότερα
ΥΓΕΙΑ-HEALTH LINKS-ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
περισσότερα
ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-LINKS
περισσότερα
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
περισσότερα
ΚΔΑΔΟΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.)
 
Copyright © 2008 seepeaa.gr - designed by Lighthouse Internet Applications