Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2019
Αρχική
Σύλλογος
Oμοσπονδία-Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.
Ινστιτούτο Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης (Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.)
Υπηρεσιακά Συμβούλια ΚΥΣΕΕΠ / ΠΥΣΕΕΠ. Ενημερώσεις - Ανακοινώσεις Αιρετών
Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. Θέματα Αναπληρωτών
Συλλόγοι ΕΕΠ ΣΜΕΑΕ/ΚΕΔΔΥ Φορείς - Ειδική Αγωγή - Αναπηρία
Εκπαιδευτικό και Ενημερωτικό Υλικό - Λογισμικό - Οδηγοί
Προσλήψεις εκπαιδευτικών-Διορισμοί-Tοποθετήσεις
Μεταθέσεις-Αποσπάσεις
Νομοθεσία
Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου
Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου
Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις
Νόμοι
Δικαστικές αποφάσεις
Αποφάσεις Πρωθυπουργού
Προεδρικά Διατάγματα
Υπουργικές Αποφάσεις
Εγκύκλιοι
Νόμοι Υπουργικές Απόφασεις Εγκύκλιοι Τροπολογίες Νομολογίες & Γνωμοδοτήσεις για την Ειδική Αγωγή ΕΕΠ κλπ
Τροπολογίες-Ερωτήσεις-Επερωτήσεις-Τοποθετήσεις- Απαντήσεις
Αποφάσεις Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης
Αλλες Αποφάσεις
Σχέδια Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων
Μεταπτυχιακά Επιμορφώσεις Σεμινάρια Υποτροφίες Βιβλία Περιοδικά Άρθρα
Θέσεις Εργασίας - Προκηρύξεις - Προσκλήσεις
Διάφορα Θέματα
Συνέδρια-Ημερίδες- Εκδηλώσεις
Χρήσιμα
Σύνδεσμοι - Links
Φωτογραφίες
Γράφουν για εμάς
Επικοινωνία
 
Αναζήτηση
Αγγλο-Ελληνικό ΛεξικόOnline από: 20/11/2007
Επισκέπτες: 1597768668
Online: 220
ΥΠΕΠΘ ΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.) ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2016-17 ΚΑΙ 2017-18

Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017Με έγγραφο του ο Διευθυντής ΕΑΕ του ΥΠΕΠΘ καλεί το ΙΕΠ να επανεξετάσει τις αποφάσεις συνάφειας του 2016 σε σχέση με τις αντίστοιχες του 2017, προκειμένου να αποκατασταθούν οι ανισότητες, αν και όπου αυτές υπάρχουν, ώστε η οριστική κατάταξη των υποψηφίων να πραγματοποιηθεί με όρους ισοτιμίας, αξιοκρατίας και δικαιοσύνης, και

β) Να αποστείλει τους σχετικούς πίνακες στις ενδιαφερόμενες Π.Δ.Ε., , στο Α.Σ.Ε.Π. και στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., μετά την περαίωση της κρίσης και των ελέγχων του. 

 ΘΕΜΑ: «Κρίση συναφειών τίτλων σπουδών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σχολικών ετών 2016-17 και 2017-18».

Μετά την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων αναπληρωτών Ε.Ε.Π. σύμφωνα με την με αρ. 65475/Δ3/20-04-2017 (ΦΕΚ 1369/Β΄/21-04-2017) πρόσκληση για πρόσληψη αναπληρωτών Ε.Ε.Π., διαπιστώθηκαν από τις υπηρεσίες (Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., Α.Σ.Ε.Π., Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης) αλλά και από τους υποψηφίους που συμμετέχουν στη διαδικασία πρόσληψης, ζητήματα που σχετίζονται με την απόδοση συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (ΜΤΣ) και συγκεκριμένα παρατηρήθηκε απόδοση διαφορετικής κρίσης συνάφειας για τον ίδιο ΜΤΣ κατά το 2017 σε σχέση με τη συνάφεια που αποδόθηκε το 2016.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα κάτωθι :

-Σε υποψηφίους του κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων με ΜΤΣ «ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ» του Πανεπιστημίου LEIDEN Ολλανδίας, αποδόθηκε συνάφεια με τη Σχολική Ψυχολογία, σε όσους αιτήθηκαν για πρώτη φορά το 2017, είτε ζήτησαν εκ νέου κρίση συνάφειας σύμφωνα με ορισθείσα οδηγία, ενώ για άλλους υποψηφίους με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά που αιτήθηκαν κρίση συνάφειας το 2016 και δεν ζήτησαν επανεκτίμηση η εν λόγω συνάφεια αποδίδεται στον κλάδο.

-Σε υποψηφίους του κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων με ΜΤΣ «ΣΥΓΚΙΝΗΣΙΑΚΕΣ-ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» του Πανεπιστημίου της Ρώμης, TOR VERGATA, σε όσους κρίθηκαν κατά τη φετινή χρονιά έλαβαν συνάφεια με τη Σχολική Ψυχολογία, ενώ όσοι κρίθηκαν κατά την προηγούμενη χρονιά έλαβαν συνάφεια στον κλάδο.

-Σε υποψηφίους του κλάδου ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών με ΜΤΣ «ΣΥΓΚΙΝΗΣΙΑΚΕΣ-ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» του Πανεπιστημίου της Ρώμης Ιταλίας

TOR VERGATA, σε όσους κρίθηκαν κατά τη φετινή χρονιά έλαβαν συνάφεια στον κλάδο, ενώ όσοι κρίθηκαν κατά την προηγούμενη χρονιά έλαβαν συνάφεια στην ΕΑΕ. 

Λαμβάνοντας υπόψη :

1. Την με αρ. πρωτ. 106685/Δ3/29-06-2016 ΥΑ (ΦΕΚ 2087/Β) «Συγκρότηση Επιτροπής για εξέταση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων» σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α), η Επιτροπή είναι αρμόδια για την εξέταση συνάφειας των ΜΤΣ των υποψηφίων αναπληρωτών Ε.Ε.Π..

2. Την με αρ. πρωτ. 65475/Δ3/20-04-2017 (ΦΕΚ 1369/Β΄/21-04-2017) πρόσκληση για πρόσληψη αναπληρωτών Ε.Ε.Π., όπου :

α) στην ενότητα ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ στο μέρος των Διευκρινίσεων επί της μοριοδότησης των Ακαδημαϊκών κριτηρίων ορίζεται:

«ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στο ΙΕΠ αποστέλλονται από την οικεία Περιφ. Δ/νση Εκπαίδευσης μόνο οι μεταπτυχιακοί/διδακτορικοί τίτλοι που υποβάλλονται για πρώτη φορά από υποψηφίους (συνοδευόμενοι, κατά περίπτωση, από την αναλυτική βαθμολογία και το πρόγραμμα σπουδών ή το περιεχόμενο της διδακτορικής διατριβής σε ηλεκτρονική μορφή), ακόμη και αν τίτλος του ίδιου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είχε προσκομιστεί στο παρελθόν από λοιπούς υποψηφίους. Οι υποψήφιοι, των οποίων οι τίτλοι δεν έλαβαν συνάφεια σε προηγούμενη κρίση της επιτροπής του ΙΕΠ, είτε στον κλάδο απασχόλησης είτε στην ΕΑΕ, έχουν δικαίωμα να αιτηθούν εκ νέου την εξέταση της συνάφειας του Μ.Τ.Σ., στην οικεία ΠΔΕ εφόσον προσκομίζονται συμπληρωματικά στοιχεία. Η αποστολή αυτών θα γίνει από την εν λόγω ΠΔΕ σε ηλεκτρονική μορφή για εξέταση συνάφειας στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στη διεύθυνση: [email protected]»

β) Στο πλαίσιο των ενστάσεων της πρόσκλησης για πρόσληψη αναπληρωτών Ε.Ε.Π. δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τα ζητήματα της συνάφειας της αρμόδιας επιστημονικής επιτροπής του ΙΕΠ και

3. Το ότι η αρμόδια Επιτροπή του Ι.Ε.Π. δεν ανέστειλε, κατήργησε ή ακύρωσε με επόμενη πράξη τις προηγούμενες αποφάσεις της σε σχέση με την συνάφεια ούτε και ζήτησε επαναξιολόγηση όλων ή μερικών ΜΤΣ μετά τον καθορισμό των κριτηρίων συνάφειας των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων του Ε.Ε.Π. με την Πράξη 3/19-01-2017 (ΑΔΑ: ΩΤ1ΟΟΞΛΔ-ΗΓΞ) και τα απορρέοντα αποτελέσματα της ανωτέρω επιτροπής χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση των προσωρινών και οριστικών πινάκων κατάταξης σε σχέση με το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό κριτήριο.

Κατόπιν των ανωτέρω και με δεδομένες τις διαφοροποιήσεις στην κρίση της Επιτροπής και επειδή διακυβεύεται το κύρος των πινάκων κατάταξης, με συνέπειες που θα καταστήσουν τη διαδικασία πρόσληψης των αναπληρωτών Ε.Ε.Π. αναξιόπιστη ή και αδύνατη και κατ’ επέκταση θα τεθούν εμπόδια για την έγκαιρη λειτουργία των σχολικών μονάδων, σας καλούμε όπως :

α) Επανεξετάσετε τις αποφάσεις συνάφειας του 2016 σε σχέση με τις αντίστοιχες του 2017, προκειμένου να αποκατασταθούν οι ανισότητες, αν και όπου αυτές υπάρχουν, ώστε η οριστική κατάταξη των υποψηφίων να πραγματοποιηθεί με όρους ισοτιμίας, αξιοκρατίας και δικαιοσύνης, και

β) Αποστείλετε τους σχετικούς πίνακες στις ενδιαφερόμενες Π.Δ.Ε., , στο Α.Σ.Ε.Π. και στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., μετά την περαίωση της κρίσης και των ελέγχων σας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ

Κατεβάστε εδώ το έγγραφο

Δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα www.seepeaa.gr

και Σεεπεαα www.seepeaa.gr στο Facebook

 

Αλλες επιλογές

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 382/2008 ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΣΚ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟπίσω

 
ΣΕΕΠΕΑΑ WWW.SEEPEAA.GR ΣΤΟ FACEBOOK
περισσότερα
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚόΣ ΣΤΑΘΜόΣ ΝέΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
περισσότερα
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
περισσότερα
Δ.I.E.K ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
περισσότερα
ΝΟΜΟΣ 4327/2015 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ,ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
περισσότερα
ΕΟΠΠΥ ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
περισσότερα
ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
περισσότερα
ΑΥΤΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑSPERGER ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-LINKS | ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
περισσότερα
ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
περισσότερα
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙΡΟΥ 25 ΗΜΕΡΩΝ
περισσότερα
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-SPECIAL EDUCATION ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-LINKS
περισσότερα
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
περισσότερα
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
περισσότερα
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΜΕΑΕ) ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-LINKS
περισσότερα
ΥΓΕΙΑ-HEALTH LINKS-ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
περισσότερα
ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-LINKS
περισσότερα
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
περισσότερα
ΚΔΑΔΟΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.)
 
Copyright © 2008 seepeaa.gr - designed by Lighthouse Internet Applications